1.Какво е Административно Право? 2.Имам Проблем и Търся Адвокат? 3.Към Кой да се Обърна за Помощ? 4.Ще ми Препоръчате ли Добър Адвокат в София? - Правна Кантора Ивеста Консулт - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu:

1.Какво е Административно Право? 2.Имам Проблем и Търся Адвокат? 3.Към Кой да се Обърна за Помощ? 4.Ще ми Препоръчате ли Добър Адвокат в София?

Право

Консултации и процесуално представителство при обжалване на всички видове административни актове по административен ред и пред съд, обжалване на наказателни постановления, водене на дела за обезщетение за вреди, причинени от държавата и общините; обжалване на актове на държавната администрация, органи на местното самоуправление и местната администрация и други.

 
 
Back to content | Back to main menu