1.Какво е Търговско Право? 2.Имам ли Нужда от Адвокат по Търговско Право за Моята Фирма или Дружество? 3.Някой Може ли да ми Препоръча Адвокат в София? Колко ще ми Струва? - Правна Кантора Ивеста Консулт

Go to content

Main menu:

1.Какво е Търговско Право? 2.Имам ли Нужда от Адвокат по Търговско Право за Моята Фирма или Дружество? 3.Някой Може ли да ми Препоръча Адвокат в София? Колко ще ми Струва?

Право

- Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания за първоначално вписване на търговски дружества, вписване на чуждестранни лица като съдружници в български търговски дружества, вписване на клонове, вписване на промени на вече регистрирани търговски дружества и др.
- Съдействие и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества, учредителни събрания, както и изготвяне на всички необходими документи в тази връзка.
- Изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на фирми.
- Преобразуване на търговските дружества - сливане, вливане, отделяне, разделяне.
- Юридическо обслужване и консултации във връзка с ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества.
- Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори по Търговския закон като покупко-продажба на стоки или услуги, дистрибуторски и комисионни договори, договори за наем, за заем, превоз, лизинг, и юридически консултации по търговски сделки.
- Изваждане на разрешителни, лицензии и други актове, необходими за осъществяване на търговската дейност.

 
 
Back to content | Back to main menu