1.Адвокат по търговско право?

1.Регистрация на Фирма Цена?

1.Регистрациа на ООД, ЕООД Цена?

1.Добър Адвокат по Търговски Дела?

1.Регистрация на АД Цена?
1.Ликвидация на АД, ЕООД, ООД?
Go to content

Main menu:

1.Какво е Търговско Право? 2.Имам ли Нужда от Адвокат по Търговско Право за Моята Фирма или Дружество? 3.Някой Може ли да ми Препоръча Адвокат в София? Колко ще ми Струва?

Право

- Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания за първоначално вписване на търговски дружества, вписване на чуждестранни лица като съдружници в български търговски дружества, вписване на клонове, вписване на промени на вече регистрирани търговски дружества и др.
- Съдействие и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества, учредителни събрания, както и изготвяне на всички необходими документи в тази връзка.
- Изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на фирми.
- Преобразуване на търговските дружества - сливане, вливане, отделяне, разделяне.
- Юридическо обслужване и консултации във връзка с ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества.
- Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори по Търговския закон като покупко-продажба на стоки или услуги, дистрибуторски и комисионни договори, договори за наем, за заем, превоз, лизинг, и юридически консултации по търговски сделки.
- Изваждане на разрешителни, лицензии и други актове, необходими за осъществяване на търговската дейност.


Застрахователно право

 
 
Back to content | Back to main menu